De loonkloof: genderstereotyperingen aan het werk

Dit bericht verscheen eerder op De Wereld Morgen. Bestaat de loonkloof wel? Wie in discussie gaat over de loonkloof moet dikwijls opboksen tegen een aantal hardnekkige mythes. Al te vaak wordt ervan uitgegaan dat de verschillen in verloning tussen mannen en vrouwen enkel het resultaat zijn andere arbeidsregimes (vrouwen werken vaker deeltijds dan mannen en…