Gezin, arbeid en maatschappij

Debatten over de combinatie gezinsleven en werk, het is slechts een kwestie van tijd voor ze explosief worden. Voltijds werkende moeders en deeltijds werkende moeders voelen zich geroepen hun keuzes te verantwoorden en eindigen jammer genoeg nogal vaak met getrokken messen tegenover elkaar. Dat hoeft niet te verwonderen: hoe je je kinderen opvoedt en je…

Ik mis papa

Voor wie het de voorbije dagen gemist zou hebben: er wordt op dit moment alweer een discussie over de combinatie arbeid en gezin. (Zie Charlie Magazine en De Morgen). Net als vorig jaar werd de knuppel in het hoenderhok gegooid door een moeder die vanuit haar persoonlijke beleving de moeilijke balans tussen gezin en het…

Maar hoe zit het dan met mannen? (III)

Acht aandachtspunten In het eerste deel van deze blogreeks heb ik kort en helder proberen uiteenzetten welke voordelen mannen als groep kunnen ondervinden van zich mee in te zetten voor de feministische beweging, en hoe de vragen die ze stellen over hun eigen sociale positie, heeft geleid tot een tweespalt tussen enerzijds bondgenoten van het…